PRIPRAVÍME VÁM POROVNANIE HYPOTÉK

Postup pri kúpe

  • nezáväzná rezervácia bytu telefonicky, mailom, alebo osobne na dohodnutú dobu
  • uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve do ukončenia doby ústnej rezervácie
  • uzatvorenie Kúpnej zmluvy po zapísaní bytu na LV

Splátkový kalendár

  • splátka kúpnej ceny – 20% z kúpnej ceny , splatná do 10 dní od podpisu Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve
  • splátka kúpnej ceny – 80% z kúpnej ceny, splatná po skolaudovaní bytu

Klientovi ponúkame bezplatné finančné poradenstvo, vrátane sprostredkovania hypotekárneho  úveru na kúpu bytu.

Marcela Gažová

+421 905 316 712

financovanie@city-residence.sk

Hypotekárna kalkulačka